fall fra hest

Dårlige opplevelser kan “slettes” fra hukommelsen

Share
Share