Monthly Archives: mars 2012

20.03.2012 Det du fokuserer på vokser

 

Nøkkelen til suksess er individuell

Alle har vi erfaring med at det vi fokuserer på vokser. Det kan være at du skal kjøpe ny bil og du har sett deg ut en modell du ønsker deg. Plutselig ser du denne bilen “overalt og hele tiden”, mens du tidligere ikke la spesiellt godt merke til den. Det vi fokuserer på, det vokser.

Dette gjelder selvsagt også innenfor hestesport. Fokuserer man på suksess og mestring, er det stor sannsynlighet for at du vil få det, og fokuserer du på nederlag er sannsynligheten stor for at det er nettopp det du oppnår. Husk suksess er noe veldig personlig og varierer fra person til person, samtidig som det er noen universelle “regler” for suksess.

Fokus på suksess og mestring henger tett sammen med å sette gode, realistiske og motiverende mål samtidig som kvaliteten på tenkingen din gir deg riktig fokus.

To skal få to smarte tips av meg som vil ta deg bort fra nederlag og store skritt mot suksess og mestring.

-Bruk fantasien din og se for deg store, fargerike og klare bilder av deg selv når du har suksess og opplever at du mestrer det du holder på med. Lek regissør og lag bildene og filmene som gode reklamefilmer til deg selv. Fokuser på disse bildene og filmene. For å gjøre det enda sterkere kan du bruke alle sansene dine i reklamefilmene. Du kan også ta et steg 5 år inn i fremtiden og velge på øverste hylle hvor du vil være da, hva du vil gjøre, tenke og føle. Drøm stort og gå for den ultimate følelsen av glede.

-Tips to handler om den indre stemmen vår som kan velte gleden med en eneste liten setning:”Dette klarer du ikke!”

 

Brenn "søppeltanker!"

Denne og andre små, men svært begrensende setninger ønsker du ikke!! Dette er bare søppel som hindrer deg i å leve suksessfullt. Søppel som skal kastes! Forestill deg at du har et stort bål, og på det bålet kan du kaste alt søppel inni hodet ditt. Det kan være disse negative setningene og det kan være gamle minner i form av bilder og filmer. Lag et stort og deilig bål og la det hele gå opp i flammer. Dans gjerne en seiersdans rundt bålet.

På våre kurs vil du lære enda flere av disse kraftfulle nlp teknikkene, metoder og teknikker for alt av målsettinger, problemløsninger og utforsking av egne følelser og hvordan du skal endre dem til noe bedre.

NLP er en studie- og modellering av suksess!

Share

16.03.2012 Du må tro nok for å lykkes med dine mål

 

Tro er et forsvar mot tvil

Tro er viktig for menneskers mentale velferd, derfor har vi bant annet en rekke relgiøse retninger. Tro ligger som et fundament i mennesket, og det gir oss en følelse av trygghet og tillit. Har du en grunnleggende tro på mennesket, deg selv og at verden er et bra sted å være, vil du føle en større grad av trygghet og ha helt andre strategier for valg enn et menneske som opplever mistillit og tvil i forhold til andre og seg selv.

Ordet tro kommer fra det norrønen ordet tru som er beslektet med trygg og trøst som igjen kommer fra tryggr og traust som betyr trofast, trygg og tillit.

Folk som tror på egne evner har også tillit til og er lojal mot egne evner. De har også den evnen at de har tillit til andre menneskers/dyrs evner.

Når disse personen setter seg mål er de ofte realistiske og de fullt og helt klar over hva som driver dem selv om man møter motgang. Tryggheten som ligger i hvem man er og hva man er god for, øker følelsen av tro. Og jo mer tro du har på deg selv og målet du har satt deg, jo lettere er det å yte den innsatsen som skal til for å lykkes og kjenne på følelsen av mestring og ikke minst glede.

Noen ganger kan man oppleve mennesker med for “liten tro” eller for “stor tro”. Med det mener jeg at vedkommende, uansett om du har for liten eller for stor tro, har satt seg urealistiske mål. Har man denne strategien vil man gang etter gang mislykkes, og for den med “for stor tro” vil fallhøyden blir stor og vond. For den med “for liten tro” vil følelsen av ikke å være god nok,  alltid være tilstede. Man når kanskje målene sine fordi disse er godt innenfor comfortsonen, men man lengter alltid etter noe annet. Problemet er bare at man peprer seg selv med negativ indre dialog. Begge kategorier vil føle seg mislykket og selvbilde får seg en knekk. For noen kan løsningen være å gå videre, tenke positivt og hoppe i samme fella en gang til. En bedre strategi er å stoppe opp, analysere på hvilket fundament av verdier og realisme iforhold til evner, ressurser og overbevisninger målene er satt. En slik prosess tar gjerne litt tid, men gir et mye større mulighet for å lykkes og oppnå et godt forankret resultat.

Tro gir deg motivasjonen, energi og glød til å jobbe mot det du vil ha, selv om du møter motgang på veien. Er du krystallklar i troa og har satt deg et realistisk mål, der alle faktorer er tatt med, er sjansen for å lykkes veldig stor!

Selv om alle disse faktorene er på plass så kan det hende at du har en liten tviler inni deg. Det kan være bare av gammel vane at den tvilen dukker opp. Her kommer et enkelt tips til hvordan du skal håndtere tvilen. Du skal nå jobbe som en regissør:

Lukk øynene og legg merke til hva du ser for deg når du tviler. Få med deg alle detaljer som; er det et bilde, en film, er du med i filmen, ser du det utenfra, er det farger eller sort og hvitt, hvor er det plassert, rett foran deg, høyre, venstre, hvordan er lyset, lyden? Er den i stereo, mono, hvor kommer den fra? Finn ut alt akkurat som en regissør som lager film. Dette kalles submodaliteter.

Deretter gjør du det samme med noe som du vet, noe som er helt sant. Det kan feks være hvordan det ser ut inne på badet ditt, hvordan bilen din ser ut, hvordan et stykke natur ser ut, stedet der du bor eller noe annet. legg igjen merke til alle detaljer.

Når du har gjort det, forandrer du tvilbildet ditt slik at det får de samme submodalitetene som sannhet/tro bildet ditt.

Voila, tvil er nå raskt endret til tro!

 

 

Share

06.03.2012 Motivasjon

Motivasjon

Motivasjon

Ordet motivasjon eller “motiv-aksjon referer til et motiv … et mål … en intensjon eller hensikt som skaper en drivkraft. Begrepet motivasjon er nært knyttet til betydningsopplevelse. Jo viktigere målet er – jo mer det betyr – jo sterkere er motivasjonen og jo mer kraft, styrke og utholdenhet på vei mot målet.

Verdier og følelser er viktig bensin og det kan være klokt å ha kontroll over hvilke verdier man har og i hvilken rekefølge disse står. Det er nemlig slik at den verdien som troner øverst på pallen, er den som vinner over de som kommer under.  Den  som er nummer  to vinner over nummer tre osv. Vi kan ha ulike  verdier innenfor ulike livsområder. Som rytter kan det være at du er opptatt av å konkurrere, og det å vinne er viktig for deg.For en annen rytter kan det være helt uvesentlig å konkurrere, men han eller hun vil heller hygge seg på tur eller setter mer pris på de glimtene i treningen der hesten gjør fremgang. Man kan også ha begge deler. Variantene er like mange som det er ryttere. Det viktigste er at du finner ut av dine drivere (verdier), slik at du er godt motivert til å holde på med det som gir deg en best mulig følelse/tilstand.

Motivasjon kan deles i tre hovedtyper

Gulerot motivasjon

1. MOT-motivasjon som indikerer bevegelse MOT noe du ønsker å oppnå. Drivkraften ligger i de fordeler eller gevinster endringen innebærer og kan også betegnes som “positiv motivasjon” eller “gulrot-motivasjon”. Jf reklamefilmer som lover positive forandringer i livet ditt om du velger deres produkt – du får mer energi, du blir lykkeligere, vakrere, mer sexy , bedre rytter, mer populær, flinkere avler osv

Fra-motivasjon kan være å komme bort fra en sinna trener

2. FRA-motivasjon indikerer bevegelse bort FRA noe du ønsker å unngå. Drivkraften ligger i frykten for negative/uønskede konsekvenser og betegnes også som “negativ motivasjon”, “pisk-” eller “au-motivasjon”. Jf skremselpropaganda på sigarettpakken. Fra-motivasjon gir liten retning mot noe. Det er vanskelig å sette klare mål når man er fra-motivert

Å beskrive retningen på motivasjonen – fra eller mot – er hentet fra den komparative forskningstradisjonen Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP). Siden mennesker typisk lar seg motivere mer av den endre eller andre retningen betegnes disse motivasjonstypene innen NLP som “meta-program”. For å nå frem til din egen motivasjon er det nyttig først å gjenkjenne dine “metaprogram”, dvs lar du deg best motivere MOT eller FRA noe?

3. NYSGJERRIGHET. Den tredje motivasjonstypen er sjeldnere beskrevet. Her ligger drivkraften i en undring eller nysgjerrighet på hva som kan komme til å skje ved en endring. F eks hvor mye bedre kommer livet mitt til å bli dersom jeg slutter med …. eller sover mer, trener mer eller begynner å spise sunnere?

Ved å benytte alle tre motivasjonsformene vil du ha størst sjanse for å lykkes.

God og riktig motivasjon gjør veien til målet klar og tydelig

Man skiller gjerne mellom indre og ytre motivasjon. Hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv er det snakk om indre motivasjon. Ytre motivasjon er når personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten. Den siste kategorien blir ofte avhengige av ros, anerkjennelse og oppmerksomhet fra andre.

Prestasjonsmotivasjon er trangen til å utføre noe som er bra i forhold til en eller annen kvalitetsstandard (ytre) Det er snakk om en indre motivasjon, og prestasjonsmotivasjon innebærer en positiv holdning til å prestere i seg selv uten primært å være knyttet til et ønske om belønning.6 I følge John W. Atkinsons prestasjonsmotivasjonsmodell vil det alltid finnes to krefter i en prestasjonssituasjon: lysten til å lykkes og angsten for å mislykkes. Hvis angstimpulsen er sterkere enn lysten til å lykkes vil man vegre seg for å komme i gang, og jo sterkere angstimpulsen er jo mer vil den hemme deg i arbeidet.

Vi har alle ulike tankestrategier for hvordan vi kan motivere oss og hvordan vi kan demotivere oss. Disse forgår ofte på et ubevisst plan. En strategi kan sees på som en oppskrift der måten du tenker på  (ingrediensene)  og i hvilken rekkefølge tankene kommer i, har utslag for resultatet. I dette tilfellet en følelse av å være motivert mot noe som er fristende for deg.

Hva motiverer deg til å holde på med hest? Når er du demotivert? Hvordan blir du det? Kan du snu dette til motivasjon iløpet av et minutt eller to?

Ryttercoachen holder dagskurs innen  motivasjon der du kan bli bevisst din egen måte å motivere og demotivere deg selv på, slik at oppnår en følelse av kontroll, mestring og glede.

Share