Monthly Archives: oktober 2013

15.10.2013 Har du lyst nok, er det ingenting som stopper deg!

never give up

 

 

 

Historier om mennesker som setter seg mål og som gjør alt de kan for å følge drømmen sin, er alltid dypt fascinerende. Her er historien om Kim Wales og hennes hester;http://thewayofthehorse.com/images/WalnesAboutKim.pdf

Du kan lære deg å sette mål i dette gratiskurset:https://grynergaard.simplero.com/page/94238

Share

04.10.2013 Smart læring

 

Sett tanker ut i handling

Sett tanker ut i handling

Når jeg holder kurs pleier jeg å avslutte med følgende setning: “Ta med dere det dere har lært i dag, ut i hverdagen deres, og gjør det til deres eget.” Det har liten eller ingen hensikt å gå på kurs i hvordan du kan sette mål ved hjelp av effektive modeller eller hvordan du kan styretankene dine slik at følelsene og adferden din forandrer seg, hvis du ikke tar det i bruk daglig.

Daglig trening gjør at du får til og mestrer og tilslutt blir det en automatisert måte å tenke og reagere på, til det beste for deg.

Smart læring er når du bruker det du hører, tenker, leser eller ser på filmer og stiller deg selv spørsmålet: “Hvordan kan jeg bruke dette til å bli en enda bedre rytter på mitt nivå?”

Når du bruker det du hører om på kurs eller i en personlig coaching time og ikke minst gjør lærdommen til din egen, vil du huske det bedre og sannsynligheten for at du vil benytte deg av kunnskapen vil bli større.

Så mitt råd til deg er at det du oppfatter som nyttig lærdom, det skal du ta til deg, gjøre til ditt eget og tilpasse det til ditt nivå – hver dag!

Lær litt om hvordan tankene påvirker følelsene dine her:https://grynergaard.simplero.com/page/94238

 

Gry:-)

Share