Selvledelse

Har du tenkt over hva slags leder du er ?

Som coach opplever jeg jevnlig at det personen som tar kontakt med meg sliter med, er lederskap ift hesten sin. Når jeg får den type henvendelser har det ofte gått så langt at det har kommet til uheldige og tildels farlige episoder. Det første vi gjør da er å “rense ut” de ubehagelig episodene av minnet, og vi etablerer nye og mer kraftfulle tankemønstre. Deretter kjører vi en bevisstgjøringsprosess på selvledelse og lederskap mot hesten.

Hva er så egentlig selvledelse, og hvilken nytte kan du ha av det?

Selvledelse handler om å lede seg selv. I det ligger evnen til å kontrollere sine reaksjoner, sine tanker og sine følelser. Dette gjelder både i forhold til gamle minner, ting som skal skje frem i tid (mål) og det du tror kan skje. Når du er bevisst dette har du kontroll over deg selv i så og si alle situasjoner. Det blir litt som å sitte ved rattet inne i bilen og styre, istedenfor å ligge i bagasjerommet uten mulighet for påvirkning. 

Hvilken nytte har så du av dette som hestemenneske? Jo du er i høyeste grad en leder når du omgir deg med hester, og en leder trenger å være god på selvledelse. En hest trenger en leder og den ledere er deg. Vil du ikke så skal du, hesten forlanger det av deg. Om det er i boksen, på konkurransebanene, på tur eller i andre situasjoner.

Det krever sin mann/ kvinne å være en god leder. Du må sette deg inn i hestens måte å kommunisere på, slik at dere snakker samme språk. Du må vite litt om hva slags type leder du ønsker å være. Du må kunne lese situasjoner raskt og handle deretter. Du må være sensitiv slik at du forstår hva slags personlighet hesten du har i din varetekt har, og tilpasse lederskapet etter det. Du må ikke minst kjenne deg selv, vite hva som er dine styrker og hva som er dine “svakheter”, eller områder som du trenger å utvikle deg innenfor. Du må vite noe om hva som er dine følelser og dine ting, og hva som er hesten sine ting. Mange blander dette, sammen og enden på visa blir dårlig lederskap, der hesten tar mer og mer styring, og de ubehagelige episodene dukker opp.

Jo bedre evne til selvledelse, jo tryggere og morsommere hestehold!

Ønsker du å utforske deg selv og din evne til selvledelse enda mer, kan du bestille et coachingforløp, eller få din klubb til å kjøre våre kurs.

Tre steg til bedre selvledelse finner du her:https://grynergaard.simplero.com/page/94238

 

 

Share