24.01.2012 Derfor møter idrettsutøvere veggen.

Faren for å bli utbrent øker proporsjonalt med behovet for ytre berømmelse, heder og ære og penger.

Artikkelen nedenfor forteller blant annet om faren for utbrenthet sett i sammenheng med motivasjon. Er du motivert at de ytre tingene som for eksempel heder og ære eller penger, er faren for å ende opp som utbrent større enn om motivasjonen kommer innenfra. Motivasjon innenfra kan være gleden du kjenner når du får til. Vi kan selvsagt være motivert av begge deler. Våre kurs ” Fra drøm til virkelighet” og “Motivasjon” gir deg dyp innsikt i din motivasjonsprosess, og om den er riktig for deg. Du vil også få testet ut om målene du setter deg er dine egne, om de virkelig føles bra og om det er mål du er villig til å jobbe for. Uten å ende opp som utbrent, eller bli så lei og sliten at du slutter med noe du egentlig likte veldig godt.

Det er bedre å gå opp en vegg enn å møte den!

Vi ser innimellom at utøvere har satt seg mål som ikke er deres egne og som har en ytre motivasjon. De er ikke klar over det selv, men når de blir testet på kurs, går det opp for dem at de må gjøre om på verdier og motivasjon, samt at de må sette seg nye og andre mål. Dette er en utrolig spennede og nyttig prosess! Unn deg selv innsikten, gleden og inspirasjonen. Vi ønsker at du skal ha mest mulig glede av idretten din, på lang sikt, og anbefaler derfor at du gjør deg opp noen ærlige tanker om du er på rett vei.

Kommer ikke motivasjonen, gleden og lysten til å prestere og gjøre ditt beste innenfra, er veien kort fra suksess til nederlag.

Artikkelen “Derfor møter idrettsutøvere veggen” kan du lese her:http://www.forskning.no/artikler/2006/september/1158842337.16

Share