30.01.2012 Mentaltrening på uvanlige situasjoner gir god effekt!

Hjemmebane påvirker idrettsprestasjonene både i negativ og positiv retning

Denne artikkelen handler om press på hjemmebane og hva det gjør med utøveren. Noen kan prestere bedre og andre kan får prestasjonsangst og dermed prestere dårligere. For begge grupper ville det ha vært en god investering å lære seg mentaltrening slik at man kunne ha trent på situasjonene før de dukket opp.

Utdrag fra artikkelen “Håndtering av hjemmepress”

Hva kan de norske deltagerne så gjøre for å håndtere de ekstra forventninger som vil prege hovedstaden i disse VM-dager? Forhåpentligvis har de gjort mye på forhånd. Å være godt trent og grundig forberedt på de scenarioene som kommer til å dukke opp danner basisen.I tillegg kan det vært lurt å være ekstra forberedt på presset som vi vet er der og som bare vil bli sterkere og sterkere etter hvert.

Konstruktive tanker i en slik situasjon kommer nemlig ikke alltid naturlig. Når erkjennelsen kommer av at det er nå det gjelder og her er det mange forventninger som skal leves opp til, vil mange prøve å flykte fra det hele – dytte tankene vekk og heller tenke på noe annet. Dette kan være effektivt på kort sikt, men samtidig også en sikker måte å sørge for at en ikke er helt ferdig med tankene, og da dukker de ofte opp igjen når presset virkelig er på og det kanskje passer enda dårligere å bruke fokus på slikt.

På et tidlig stadium kan derfor det motsatte være lurt. Det er bra å ha kjent på og kanskje til og med slitt litt med både forventninger og prestasjonsangst lenge før det braker løs, for dermed å ha gjort seg ferdig med det verste og kunne slippe opp når det nærmer seg. Dette kan gjøre det enklere å få stadig mer av den positive innstillingen og tankesettet som vi vet er viktig å ha når en først står på startstreken.

Selv når VM er i gang er det imidlertid lurt å ikke feie alle forventninger og press vekk for fort, men heller ta opp de tankene og følelsene en har rundt dette og lufte dem med lagkamerater og støtteapparat, for dermed å ufarliggjøre og få mer kontroll over det. Mye dreier seg om å normalisere både press og prestasjonsangst.

Det er også vanlig å prøve for hardt når en skal prestere i viktige mesterskap. Hvis du nå prøver å kontrollere alt som du normalt sett bare gjør automatisk, så kan du bli både utslitt og svikte på enkle tekniske ting. Mika Kojonkoskis mantra er ekstra relevant når det gjelder som mest, både for hoppere og andre: ”Normal is enough!”

Les artikkelen i sin helhet her:

Share