Category Archives: Nyheter

Forskere om coaching

Coaching er en av de store tendensene i tiden, men kritiske røster har i lang tid satt spørsmålstegn ved effekten av metoden. Nå har et nytt forskningsprosjekt fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet for første gang dokumentert effekten av coaching i en vitenskapelig undersøkelse. Les mer her:

 

Share