Gry Nergård

Jeg har min arbeidserfaring innenfor forsvaret, psykiatri, barnehage, skole og coach. Jeg er utdannet lærer og har også en treårig coachutdannelse og er b- instruktør innen utdannelses systemet til Norsk islandshest forening.

Mitt engasjement ligger i å trene og utdanne hest og menneske til å prestere og bli bedre på det nivået de til enhver tid befinner seg.

Share