Monthly Archives: september 2012

27.09.2012 Inspirerer i Folldal

Nettverket som Kvinnovasjon gir, er gull verdt for meg som selvstendig næringsdrivende i NordØsterdalen. Det ligger mye god inspirasjon i det å treffe likesinnede, framhever Gry Nergård i Folldal.
Folldal: Gry Nergård flyttet til Folldal for om lag to år siden, og tok med seg sin egen arbeidsplass. Fra sitt bosted på et småbruk i Folldal arbeider hun med coaching og kursvirksomhet. – Coaching handler om endringsprosesser, forklarer Gry Nergård engasjert. – Som coach er min oppgave å ta utgangspunkt i den helhetlige situasjonen til kunden, og få til en videre utvikling i ønsket retning, sier hun. Dette skjer gjennom spørsmål og samtale som leder kunden til å tenke selv. Hun bruker teknikker fra tradisjonell coaching, og forsterker disse med NLP (Nevro Lingvistisk Programmering). NLP er læren om hvordan man får fram de beste ressursene i seg selv, og gir bl.a. praktiske verktøy for å skape forandring ved også å bruke uutnyttede ressurser i mennesket.
Kunder
Tidligere har en av hovedkundegruppene kommet fra idretten, blant annet ryttere, men nå er målgruppen bredere, forteller Nergård. – I bunn og grunn handler dette om ledelse, så kundegruppen er ledere. Og så er det slik at vi alle er ledere, noen leder kun seg selv, noen leder en bedrift, en lærer leder en skoleklasse, og en rytter leder en hest. Og uansett hvilket nivå vi befinner oss på, kan vi alle bli bedre til å lede. Forutsetningene er motivasjon til endring, sammen med vilje til aktiv innsats selv, fastslår Gry Nergård.
Kursvirksomhet Gry Nergård driver i tillegg til personlig coaching også utstrakt kursvirksomhet, og samarbeider med Kvistli gård øverst i Folldal kommune for å ha de rette omgivelsene for sine kurs. Her er ro og stillhet i kombinasjon med dyr og vakker natur. – På nettsidene mine selvledelse. net og ryttercoachen.no går det fram hvilke kurs jeg tilbyr, og når de kjøres. Individuelle kurs kan også avtales, reklamerer Nergård.
Kvinnovasjon
Og Gry Nergård er raus på ros når hun kommer inn på temaet Kvinnovasjon.
– Det er særlig tre ting som jeg vil fremheve ved Kvinnovasjon, og som har betydd mye for meg. Det første er at Kvinnovasjon har hjulpet meg til å få et godt nettverk. Det å finne likesinnede for oss som driver bedriftsutvikling som selvstendig næringsdrivende, gir både inspirasjon til å stå på videre, samt at det gir mulighet til å ha en diskusjonspartner omkring konkrete temaer så som for eksempel markedsføring. Hun framhever at Kvinnovasjon har gode samlinger, som holdes jevnlig. Neste samling er i begynnelsen av oktober i Holtålen, og Gry gleder seg allerede til denne. Muligheten til personlig coaching gjennom Kvinnovasjon er viktig for Gry Nergård. Også en coach trenger å bli coachet, og hun finner det veldig inspirerende å kunne nyttegjøre seg dette, kan hun fortelle. Gry ser klart fordelen ved at Kvinnovasjon retter seg mot kvinner: Kvinner og menn er gjerne noe forskjellige i måten de forholder seg til andre mennesker på. – Ved at dette nettverket kun er for kvinner, vil også den mest beskjedne være synlig, sier hun.
Folldal Men hva er det som får en coach til å velge Nord-Østerdalen og Folldal som bosted? – Telefon og datalinjer reduserer sterkt eventuelle geografiske ulemper, og med en mor som er herfra, og der jeg i oppveksten var her i feriene, falt det meg helt naturlig å flytte til en naturskjønn Folldal, smiler Gry Nergård.
Bård Høisen Lohn / Arbeidets rett

Share

26.09.2012 Åpen informasjonskveld på Kvistli

 

Teamwork

Du inviteres til Kvistli gård i Folldal tirsdag 16.oktober fraa kl 19-21. Det vil bli informasjon om ryttercoachen sine kurstilbud,hva de inneholder og hva det vil gi deg som rytter eller idrettsutøver innen andre idrettsgrener.  Se under våre kurs for å se temaer som blir gjennomgått. Det vil også bli gitt demonstrasjoner av noen av teknikkene og verktøyene du vil lære på kurs.

Velkommen til en spennede kveld!

Share