Monthly Archives: mai 2012

25.05.2012 Visualisering

Visualisering øker sjansen for å nå målet

Her kommer et lite tips til deg om hvordan du kan begynne å trene opp visualiseringsmuskelen din. Den vil hjelpe deg til å mentaltrene (se kurs i mental-og tanketrening) slik at du er enda bedre forberedt og har større sjanse for å nå dine mål.

I visualiseringen bruker vi alle sansene, men mest se, høre og føle sansen. Jo bedre du er istand til å leve deg inn i visualiseringen, jo bedre vil resultatet bli.

1. Du kan starte med å se for deg en rose. Velg farge på den og se for deg fargen. Lat som om du bøyer deg ned og lukt på den – kjenn den nydelige duften akkurat nå.

2. Se for deg en stor, deilig seng med masse myke puter i. Forestill deg at du hopper opp i senga og ruller deg godt til rette – kjenn på følesen av å ligge i senga akkurat nå.

3. Se for deg en sitron, og lat som om du deler den opp i båter. Ta en av båtene og løft den opp til nesen. Lukt på den og reostrer hva som skjer. Ta en stor og safting bit og registrer hva som skjer i munnhulen din.

4. Forestill deg at du står på en deilig strand – hør bølgene som slår mot stranden – hør måkene som skriker – hør det som skjer akkurat nå.

5. Tenk på en gang du ble virkelig glad. Se for deg situasjonen så tydelig du kan. Lev deg inn i situasjonen og kjenn følelsen av glede akkurat nå.

 

Visualisering kan brukes til alt. Du kan lage følelser/tilstander, du kan trene opp signalene som går fra hjernen og ut i musklaturen slik at du automatiserer nye øvelser, den hjelper deg å bli mer bevisst på dine behov og mye mer.

Prøv deg frem og bli inspirert til å lære enda mer om dette spennede temaet

 

Share

16.05.2012 Slik får du suksess som team

Jo større innsikt, jo flere tomler opp

Et team er ikke bare mellom flere personer, det er mer enn det. Du er et team med deg selv. Her starter det, og hva betyr nå egentlig team med deg selv? Enkelt forklart kan vi si at det er samspillet mellom din logisk styrte hjernehalvdel og den som er styrt av følelsene dine, brain and heart.  Hos et godt integrert menneske, altså et menneske som er i godt team med seg selv, vil disse hjernehalvdelene samarbeide optimalt. De som har kommet dit i sin personlige utvikling, har ofte vært gjennom en grundig bevisstgjøringsprosess omkring sine verdier, sine mål, hva de vil med livet og de har tatt tak i sine handlinger på en måte som gjør at de blir hele mennesker som bruker alle sine ressurser og evner.

Optimal kommunikasjon er et samspill mellom hode og hjertet

Den neste delen av teamet er rytteren og hesten. Nå har vi fått enda en faktor inn. Hester tenker ikke logisk, derfor er kommunikasjonen med hesten mer på den følelsesmessige planet. Rytterens verdier og evnen til å handle etter disse, samt rytterens tenkemåte, spiller en stor rolle for hesten og teamarbeidet mellom hest og rytter. Når jeg snakker om følelser i denne sammenheng er det to faktorer jeg tenker på. Den første er din tilstand når du er med hesten. Din tilstand influerer alltid hesten! Og du vet at tilstand er en effekt av din tenking. Den andre faktoren er filtre av tidligere opplevelser som man bruker til å tolke hesten gjennom. Det er ikke uvanlig å se at “hestejenter” tillegger hestene et følelsesliv som er et speil av deres eget. I ung alder kan dette være sunt, men etterhvert må man lære seg å skille mellom egne følelser og hva som faktisk er hestens tilstand. Man må plassere ting der de hører hjemme, og på den måten vil ditt teamwork med hesten din bli ærlig og “rent”. For å få til dette kreves det at du fjerner de gamle og ubrukbare filtrene fordi disse vil ligge å hindre ren kommunikasjon.

Større team. Er det slik at “jo flere kokker jo mere søl!?” Svaret på det er både ja og nei. Har man god selvinnsikt og er bevisst sin hest, da er det enklere å få til et godt teamarbeid med resten av laget. Har man mindre selvinnsikt, kan det lett bli “mer søl”. Et lag kan være feks et landslag som samtidig konkurrerer individuellt. Disse har ikke så tett avhengighetsforhold til hverandre som feks et mounted games lag. Jo større avhengigheten mellom deltagerne er, jo viktigere er det å ha helt klare retningslinjer for forventninger, behov hos den enkelte, styrker og svakheter, motivasjon og så videre, krystallklart for seg.

Godt grunnarbeid i teamet gir alltid suksess

I alle team, om det er ett enkelt menneske eller mange mennesker, er det den samme strukturen som går igjen. Det begynner med deg selv, dine verdier, din motivasjon, dine mål, dine ressurser og din identiten. Er dere to personer gjelder samme, er dere 20 så gjelder akkurat de samme faktorene. Konklusjonen er derfor at; i et team der deltagerne har stor bevissthet om seg selv, og de andre, vil man føle gleden over å høste suksess gang på gang.

Motsatt er det i de teamene der den enkelte deltager har under middels selvinnsikt, noe som ofte henger sammen med lav selvfølelse. der forventninger ikke er avklart og kommunikasjonen rundt behov fungerer dårlig. Disse teamene kan oppleve endel kaos, de når målene sine nå og da, og de gangene de når målet tror de er flaks. Ansvaret ligger utenfor deres påvirkning. Dette er mest typisk hos unge lag uten en moden leder.

Mellom disse to ytterpunktene har vi alle varianter og sammensetninger, og felles for ethvert menneske og team er at du har alltid mye mer å gå på. 

Det klokeste man som enkeltmenneske og team kan gjøre er “å se seg selv i speilet” og å stille seg spørsmålene:

“Er jeg et menneske/team med god selvinnsikt og sunn selvtillit?

Et menneske/team som vet hvorfor jeg gjør det jeg gjør?

Et menneske/team som vet hvor og hva jeg vil?

Et menneske/team som leder meg selv og mine følelser/tilstander slik at jeg blir en styrke?

Er jeg et menneske/team som bruker alle mine ressurser og evner for å oppnå suksess? Eller kan jeg gjøre det enda bedre?

Ryttercoachen anbefaler å kjøre individuelle program samt teamprogram for å sikre den suksessen dere fortjener!

 

Share

14.04.2012 Hva konkret kan coachingen brukes til?

Jeg får nå og da spørsmål om hva coachingen og mentaltreningen egentlig kan brukes til og i denne artikkelen ønsker jeg å konkretisere begrepene gjennom å bruke noen eksempler fra mitt virke.

 

Angsten for å mislykkes skaper nettopp det

Jeg begynner med å se på konkurranserytteren. Mange konkurranseryttere sliter med tidligere negative opplevelser som de tar med seg videre inn i treningen og i konkurranser. Vedkommende tenker på det negative, ser det for seg og trigger frem en dårlig følelse/tilstand. Resultatet av denne strategien er at den negative tilstanden får festet seg enda bedre, fordi den blir repetert og etterhvert automatisert. Når negative tilstander som nervøsitet, stress, liten selvtillit, redsel osv får rotfeste, har du liten eller ingen kontroll over det. Disse trigges nå ubevisst frem i en eller flere sansekanaler. Tenk bare på hvor lett det er for deg å fremkalle en følelse ved tanken på en sang. En sang kan gi deg følelsen av kjærlighetssorg, en annen masse energi fordi disse gir assosiasjoner til tidligere opplevelser. Slik er det også med de negative hendelsene innenfor ridning. Den følelsen du fikk dengang da kan trigges frem via alle fem sansekanalene og nettopp derfor er det så viktig å få disse opplevelsene nøytralisert og fjernet, slik at du ikke plutselig får nervøsiteten “som kastet på deg” når du minst trenger det.  Tidligere negative opplevelser kan være alt fra stygge fall på sprangbanen til at man ikke fikk til en dressurøvelse eller ikke klarte å legge pass under et NM, at noen har sagt noe negativt til deg eller noe annet. Det er også mange kjøper gode hester etter gode ryttere og ender opp med prestasjonsangst, noe som også er en dårlig og lite empowered tilstand. Negative opplevelser er alt som personen selv opplever som negativt. Poenget er at den negative følelsen styrer deg mer enn du ønsker og du har mistet kontrollen over din egen tilstand. Du opplever å komme på konkurransebanen og du presterer ikke det du vet at du kan prestere, motivasjonen daler og du er inne i en vond sirkel.

Din tankegang gir deg en tilstand som igjen påvirker hesten

Hvis du velger å gå inn på et en til en coachingprogram vil jeg finne tak i dine negative opplevelser som hindrer deg og jobbe med disse slik at de forsvinner. Deretter jobber vi med å skape nye hukommelses spor i hjernen din, slik at den sender signaler til kroppen om at du ønsker helt andre tilstander enn feks nervøsitet og redsel. Du kan se på det som en datamaskin. Coachen går inn med et virusprogram, finner virus og sletter disse. Deretter legges ny og bedre programvare til. Velger du å gå kurs lærer du disse teknikkene på “mental- og tanketrening” og “Peakperformance”. Du lærer også teknikkene ved å coaches en til en. En kombinasjon gir enda bedre resultat.

En hobby og turrytter kan ha helt andre utfordringer. Også her kan det selvsagt dreie seg om tidligere opplevelser og da gjelder det som oftest fall som har resultert i at vedkommende har blitt redd. Slike opplevelser er enkle å jobbe bort ved hjelp av de teknikkene jeg benytter meg av. Det kan også være at vedkommende ønsker å utvikle seg som rytter, men så har de nedsettende tanker om seg selv og hesten sin, og dermed melder de seg aldri på kurs eller stevner. Det er synd og som coach er det en stor glede å kunne bidra til å øke selvtilliten slik at rytteren våger å følge sine drømmer og mål.

Opplever du at du mestrer helt ok, så vit at da bruker du kun en liten del av deg selv. Du er alltid mye mer enn du tror, du har flere ressurser og evner som ligger i dvale og en stor del av deg venter på å bli aktivert og komme igang. Coachen bidrar også til å bevisstgjøre deg til å bli en enda bedre rytter uansett nivå.

Å komme i mål krever bevissthet, motivasjon og hardt arbeid

Hos ryttercoachen har vi kurset “Fra drøm til virkelighet”, og hva er nå det? Som navnet tilsier dreier det seg om å leve ut drømmen sin. I denne sammenheng tenker jeg ikke på at en drøm må være noe enorm stort som krever omfattende endringer. En drøm kan være noe lite, men det må være viktig nok for deg til at du tar deg bryet med å forandre på det som må til. Mange vet ikke hva de drømmer om så de går i den samme tralten år etter år. De tør ikke drømme av mange grunner. Det kan være redsel for å mislykkes, det kan være tanken på at man ikke fortjener det man ønsker seg og ikke uvanlig dreier det seg om tanken på at man ikke har midlene som skal til, evnen som skal til og at man ikke har motet som skal til. Alle disse elementene og mer til jobber vi med underveis i kurset. Vi bruker spennede teknikker som sjekker ut alle sider ved drømmen din. Vi bruker hele deg i prosessen og med det mener jeg at du skal benytte deg av evnen din til å drømme og fantasere, du skal benytte deg av evnen din til å være kritisk og du skal benytte deg av evnen din til å lage gode og realistiske planer. I løpet av kurset vil du lære deg hvordan du skal kjenne etter om målet er viktig og i samsvar med dine følelser og verdier. Og ikke minst om målet virkelig er ditt eget og ingen andre sitt. Har du 100% go mot målet med hele deg og gjort en grundig målsettingsjobb, da er det ingenting som kan hindre deg:-)

Drømmer og mål kan for en konkurranserytter være alt fra ikke å være nervøs, ha full kontroll på sin egen tilstand, være best når det gjelder, få ut det beste av hesten, komme med på et landslag, ha det gøy når man konkurrerer, ri et WM, ha et godt lag, være et supert team, få energi og ha flyt , bedre struktur, osv. Det kan være alt!

For en turrytter kan det være å ha det sosialt, ha et godt samarbeid med hesten, finne nye og spennede turer, delta på stevner og kurs, bli en bedre rytter, kjøpe nye hest, føle seg trygg og ha det gøy osv. Også her er drømmene og målene mange og helt unike for den enkelte.

Som en viktig grunnmur for være drømmer og mål, har vi verdiene våre. Kurset “Motivasjon” er utviklet på en slik måte at du vil få fullstendig bevissthet og klarhet rundt dine verdier. Verdiene våre er vår grunnmur og vår største kilde til motivasjon. Alle våre handlinger og valg, bevisst eller som oftest ubevisst, er tuftet på verdier. Derfor er det klokt å sette av en dag på kurs eller bestille en til en coaching for å endre på dine gamle verdier og tilføre nye og bedre. Når vi jobber med verdier setter vi dem opp i rekkefølge fra 1-og nedover. Den øverste verdien er den du tillegger størst betydning når du foretar valg.

Mange har verdien å være flink øverst

Et konkret eksempel kan være at du som konkurransrytter setter verdiene perfeksjonisme, være flink og vinne øverst. Alt du foretar deg dreier seg om disse verdien.  Kjenn litt på den tilstanden av at ALT må være perfekt, du må vinne og du må være finkest i klassen. se hvor deg hvilke valg og hvikle handlinger disse verdiene fører med seg.

Så kan vi ta en konkurranserytter som har indre ro, tilstedeværelse og gøy som sine toppverdier. Kjenn litt på den tilstanden og vurder hvor du er. Denne personen vil foreta helt andre valg enn den forrige.

For en turrytter er ofte verdiene litt annerledes og man er mer opptatt av samvær, glede og hygge. Men også her kan det være flink, perfeksjonisme, være best som troner øvers på listen.

For lag  som coaches er verdier enormt viktig for å få en god flyt i laget. Lag kan være landslag, kretslag, lokal lag, lag innen mountedgames osv. Et lag består av mange individualister som presterer godt på egenhånd, og som vil prestere enda bedre om resten av laget er godt kjent med vedkommendes verdier og forventninger.

Din seierspall

Bevisstgjøring av dine verdier er den beste gaven du kan gi deg selv!Som coach  bidrar jeg til at du lager en solid og bevisst grunnmur tuftet på gode verdier som igjen gir deg et kart og kompass som fører deg mot de mål du garantert vil lykkes med å nå. Når du har et bevisst forhold til verdiene dine, er det enkelt å ta de rette valgene og klatre opp på din peronlige seierspall!

 

 

 

 

 

Share