Gode team er gull!

Alle som har hatt et solid og velfungerende team rundt seg forstår verdien av ressursene disse menneskene tilfører når man skal prestere. Vi som ser gode team kan bli litt misunnelige og ønske oss det samme. Og ja, det kan vi alle få, hvis vi vil og gjør jobben som skal til for å skape det. Gode team kommer ikke seilende av seg selv, de må jobbes med på lik linje med andre relasjoner mennesker imellom.

Stjerneteam

Men først litt om team. Hva er egentlig det?

Det starter med deg. Du er i team med deg selv. Med det mener jeg at du har flere «delpersonligheter» som må samarbeide godt for at du skal være mentalt sterk og godt på plass  i deg selv.

Du har garantert opplevd at du kan ha indre dialog som sier en ting, mens en annen del av deg sier noe annet. Kanskje blander det seg også inn en tredje og fjerde del. Disse «delpersonlighetene» er erfaringene dine og de påvirkningene du har hatt frem til nå. Delpersonlighetene som diskuterer inne i hodet ditt, er et resultat av påvirkning fra foreldre, lærer, andre voksne, venner, forbilder og treneren din, opp gjennom livet. De menneskene du har sett opp til har hatt påvirkningskraft på deg og du har på et ubevisst nivå utviklet verdier, det du tror på og adferd, som har bakgrunn i hva andre mennesker har sagt til deg.

Påvirkning skaper tro

Etter hvert som du blir eldre har du behov for å endre på noe av dette, slik at det passer bedre for deg. Du har blitt mer bevisst og du skjønner at du vil ha mer kontroll over stress, dårlig tankegods og begrensninger. Det er ikke alltid man vet helt hvordan man skal gjøre det og det kan være litt «skummelt». Men, ofte kan det komme en dag der du oppdager at det du tror på og dine verdier, stemmer ikke helt overens med de målene du har satt deg. For å bli et godt team med deg selv er det klokt å  gjennomføre en bevissthetsprosess i forhold til hva du vil og hvorfor. Du må også identifisere begrensningene din og lære deg hvordan du skal trene deg opp så du blir mentalt sterk nok til å leve ditt autentiske liv. Fra du starter prosessen vil du hver dag oppleve å bli mer og mer i takt med deg selv og bivirkningen av dette er indre ro, fokus, opplevelsen av kontroll og mestring og ikke minst masse glede.

Det som kjennetegner en person som er i et godt team med seg selv er kvaliteter som ærlighet ovenfor seg selv, bevissthet i forhold til valg i livet, valgene henger sammen med ønsker og mål, bevisst forhold til verdier i livet og evnen til å holde seg til det man tror på. Disse personene lever i takt med seg selv og hode og hjerte er i godt samarbeid. De tar ansvar for erfaringer og bruker disse positivt og som en styrke, istedenfor å skylde på andre og omstendighetene rundt.

Samspill

Tips til å bli bedre team med deg selv.

Start med å  trene på å være ærlig med deg selv, være modig, ansvarlig og bli mer og mer bevisst på hva som er viktig for deg og hvorfor. Du kan stille deg selv noen enkle spørsmål som en start:

-Hva er viktig for meg?

– Hvorfor er det viktig?

– Hva gjør jeg (adferd) som viser at dette et viktig?

– På en skala fra 1-10, hva gjør jeg pr. i dag som viser meg at jeg jobber mot det som er viktig for meg?

Hvis det er viktig for deg å ha en myk og løsgjort hest, så må du faktisk ri den slik, ikke bare snakke om det.

Hesten(e) din(e) er også en del av teamet ditt.

Disse blir veldig ofte påvirket av din indre tilstand og er den i teamet som er mest avhengig av et godt fungerende team. Du må sørge for at du har riktig hest for ditt utdanningsnivå slik at du opplever mestring i hverdagen. Det er også din oppgave å ta ansvar for din tilstand og justere denne slik at du ikke er respektløs ovenfor hesten.

Positiv forsterkning

Lagvenner kan også være en del av et team og der man er direkte avhengig av hverandre er det viktig å klare kjøreregler for hvordan dere skal oppleve å være i teamet. Hvilken struktur dere skal, mål, kommunikasjonskultur, ambisjoner og forventninger. Her gjelder det samme som når du jobber med deg selv, alle i teamet må jobbe individuelt og de samme prosessene tas i teamet. Ofte er det en trener som er leder i teamet.

Treneren er en autoritetsperson og har derfor enormt stor makt til å «programmere» deg, på godt og vondt. Hvis du er ung, eller voksen som har hatt sterke autoritetspersoner rundt deg i oppveksten, er du mer utsatt for feil programmering.

Jo eldre og mer bevisst du blir, øker sannsynligheten for at du er i stand til å ha et mer likeverdig forhold til treneren der verdier som ærlighet, åpenhet og gjensidig respekt er oppe i bevisstheten. Du og treneren din bør ha god kommunikasjon og enighet om hva som er målene for deg og hesten(e). Gode trenere med stor menneske- og hestekunnskap og gode pedagogiske evner, er gull verdt. I tillegg ville jeg satt som krav at han eller hun er moden og ansvarsfull og er seg fullt bevisst på hvilket ansvar han/ hun har som autoritetsperson.

Foreldre eller sponsorer kan også være en del av et team

Er du ung kan det hende at foreldrene dine har kjøpt en eller flere dyre konkurransehester til deg. Med det kan det følge urimelig høye forventninger til deg. Disse forventningene kan dra deg ut av fokus fordi de ikke er diskutert og kommet til enighet om i hele teamet.. Vær obs på at foreldre og eller hesteeieres forventninger kan være urealistiske, fordi de er basert på feil eller manglende erfarings- og kunnskaps nivå.

Uansett hvor forventningene kommer fra, bør de identifiserer og snakkes om, fordi ellers vil de ligge å ulme i underbevisstheten og dra deg ut av fokus på det du egentlig skal gjøre. Dette kan være en vanskelig samtale å ta og desto viktigere er det da at du har gjort jobben med deg selv, slik at du er mentalt sterk og bevisst på hva dine behov er.

Godt grunnarbeid i teamet gir alltid suksess

Hvis foreldrene eller eieren av hesten forventer topp 3 plassering på alle stevner, vil det legge fokus bort fra prosessmålene dine. Som rytter vet du som oftest mer om hva som er realistisk enn de som står på sidelinja. Rytteren og treneren har som regel gode prosessmål og de på sidelinja har som oftest resultatmål, noe som kan føre til uenigheter innenfor teamet.

 

 

Kjennetegn på mindre suksessfulle team.

Gode team = Motiverende

Det kan være lukket kommunikasjon der det er fravær av åpenhet og ærlighet og mye forblir usagt. Det kan være en autoritær person i teamet som har urealistiske forventninger og mål på rytterens vegne. Mål, både prosessmål og resultatmål er ikke kommunisert og kanskje er de heller ikke realistiske. Jobben med en felles plattform og retning er ikke bevisstgjort eller gjennomført og delene i teamet drar i ulike retninger. Ingen i teamet tar ansvar og man skylder på hverandre. Fravær av bevisst og åpen kommunikasjon er nøkkelen til at teamet blir svakt og dysfunksjonelt.

Sterke team har kjennetegn som er motsatt. Her har alle er klar oppfattelse av hva som er prosessmålene og resultatmålene.. Personene i dette teamet har egenskaper som gjør dem i stand til å ha en åpen og tydelig kommunikasjon der verdier, ambisjoner, og mål står i forhold til hverandre. Alle i teamet er mentalt sterke og har evnen til å ta ansvar for egne reaksjoner og følelser.

Her skylder man ikke på hverandre eller utenforliggende faktorer, men snakker sammen og finner løsninger. Medlemmer av dette teamet er også fleksible og gode på å søke kunnskap og forberede seg, slik at man kan løse de utfordringer som kommer. Det er god struktur og alle har sine arbeidsoppgaver som fører til god flyt og overskudd.

Hva skal til for å bli et sterkere team?

Sterke team får til alt

Sett av tid til å lage en god plattform av verdier, altså hvorfor gjør vi dette og hva vil vi oppnå? Alle i teamet må høres og respekteres. Avklar ambisjonsnivå og vær realistiske.

Hvordan skal vi kommunisere underveis? Hva trenger den enkelte i teamet for at det skal fungere (alle har vi ulike behov).

 

Lag noen regler for hvordan man skal snakke til hverandre når det «koker».

Bli bevisst på hvordan man reagerer når det går dårlig og når det går bra. Noen mennesker er best når det ikke går så bra og andre er best når det går godt. Finn styrkene i teamet og bruk disse bevisst.

Alle er like viktige

Sterke team vet at alle brikkene i teamet er like viktige! De er alle like stor del av resultatene og de har evnen til å lage gode følelser for alle i teamet.

Hos sterke team ligger det ikke noe og ulmer under overflaten derfor kan de bruke all sin fokus og energi på det som er målet. Du og ditt team kan også det hvis dere vil. Sett av tid og lag en plan som alle er enige i.

Vil du lære deg å håndtere dårlige følelser og sette mål, helt gratis. Her er tre mailsekvenser med gode tips til deg: https://grynergaard.simplero.com/page/94238

Lykke til!

Ryttercoachen har  lang erfaring i team building og bistår gjerne ditt team ved behov.

 

 

 

 

 

 

Share

Publisert

i

av

Stikkord: